FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
त्रिवेणी गाउँपालिकाको कृषि नीति, २०७६ ७६/७७ 09/27/2020 - 11:32 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको कृषि नीति, २०७६.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 09/27/2020 - 11:32 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ ७७/७८ 09/27/2020 - 11:31 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको अपाङ्ग कोष परिचालन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 09/27/2020 - 11:30 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको अपाङ्ग कोष परिचालन कार्यविधि, २०७६.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको लैंगिक हिंसा निवारण कोष परिचालन कार्यविधि, २०७६ ७७/७८ 07/05/2020 - 13:52 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको लैंगिक हिंसा निवारण कोष परिचालन कार्यविधि, २०७६
गरिबी न्यूनिकरणका लागि सिप विकास तालिम तथा वस्तुगत सहयोगको कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 02/13/2020 - 17:37 PDF icon गरिवी न्यूनिकरण कार्यविधि-33877.pdf
न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७४ प्रथम संशोधन समेत ७६/७७ 02/13/2020 - 15:25 PDF icon न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७४ प्रथम संशोधन समेत.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको जलस्रोत उपयोग सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 01/28/2020 - 15:22 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको जलस्रोत उपयोग सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५ ७५/७६ 08/10/2018 - 16:33 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिका विनियोजन ऐन, २०७५
सहकारी ऐन, २०७४ ७४/७५ 04/26/2018 - 17:03 PDF icon सहकारी ऐन, २०७४.pdf

Pages