FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७४ प्रथम संशोधन समेत ७६/७७ 02/13/2020 - 15:25 PDF icon न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७४ प्रथम संशोधन समेत.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको जलस्रोत उपयोग सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 01/28/2020 - 15:22 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको जलस्रोत उपयोग सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५ ७५/७६ 08/10/2018 - 16:33 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिका विनियोजन ऐन, २०७५
सहकारी ऐन, २०७४ ७४/७५ 04/26/2018 - 17:03 PDF icon सहकारी ऐन, २०७४.pdf
स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई सम्बन्धी ऐन, २०७४ ७४/७५ 04/25/2018 - 15:11 PDF icon स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई सम्बन्धी ऐन, २०७४.pdf
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७४ ७४/७५ 04/24/2018 - 17:04 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७४.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको पुर्वाधार व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ७४/७५ 04/12/2018 - 16:15 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको पूर्वाधार व्यवस्थापन ऐन, २०७४.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ ७४/७५ 04/10/2018 - 11:14 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४ ७४/७५ 04/10/2018 - 10:13 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 08/06/2017 - 13:16 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf

Pages