FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई सम्बन्धी ऐन, २०७४ ७४/७५ 04/25/2018 - 15:11 PDF icon स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई सम्बन्धी ऐन, २०७४.pdf
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७४ ७४/७५ 04/24/2018 - 17:04 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७४.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको पुर्वाधार व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ७४/७५ 04/12/2018 - 16:15 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको पूर्वाधार व्यवस्थापन ऐन, २०७४.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ ७४/७५ 04/10/2018 - 11:14 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४ ७४/७५ 04/10/2018 - 10:13 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 08/06/2017 - 13:16 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 08/06/2017 - 13:16 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०७४.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको गाउँसभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 08/06/2017 - 13:15 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको गाउँसभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपलिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 08/06/2017 - 13:11 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपलिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४.pdf

Pages