FAQs Complain Problems

एकद्वार प्रणालि सञ्चालनमा रहेको त्रिवेणी गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

Read More

त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं. ४ सिम्पानी बजार

Read More

त्रिवेणी गाउँपालिका केन्द्र नेर्पा बजार

Read More

पदाधिकारी

9857824931
गाउँपालिका अध्यक्ष
9857824930
गाउँपालिका उपाध्यक्ष

कर्मचारी

9857824585
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9857824514
सूचना प्रविधि अधिकृत (सूचना अधिकारी)