FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
त्रिवेणी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०८० ७९-८० 07/17/2023 - 11:45 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०८०(1).pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८० ७९-८० 07/17/2023 - 11:39 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८०(1).pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 08/11/2022 - 13:41 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता ऐन, २०७८ ७८/७९ 08/11/2022 - 13:41 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता ऐन, २०७८.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ ७८/७९ 07/28/2022 - 17:58 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७९ ७८/७९ 07/28/2022 - 13:40 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७९.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको स्थानीय शिक्षा दोस्रो संशोधन ऐन, २०७९ ७९-८० 07/28/2022 - 10:34 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको स्थानीय शिक्षा दोस्रो संशोधन ऐन, २०७९.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता ऐन, २०७८ Inbox ७८/७९ 03/21/2022 - 17:39 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता ऐन, २०७८-min.pdf
प्राविधिक शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्ति सम्बन्धी अनुसुची फारम ७८/७९ 12/29/2021 - 16:25
त्रिवेणी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८ ७७/७८ 12/14/2021 - 11:15 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८.pdf

Pages