FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
त्रिवेणी गाउँपालिकाको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 08/11/2022 - 13:41 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता ऐन, २०७८ ७८/७९ 08/11/2022 - 13:41 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता ऐन, २०७८.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७९ ७८/७९ 08/11/2022 - 13:40 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७९.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ ७८/७९ 07/28/2022 - 17:58 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९(1).pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता ऐन, २०७८ Inbox ७८/७९ 03/21/2022 - 17:39 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता ऐन, २०७८-min.pdf
प्राविधिक शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्ति सम्बन्धी अनुसुची फारम ७८/७९ 12/29/2021 - 16:25
त्रिवेणी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८ ७७/७८ 12/14/2021 - 11:15 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८ ७७/७८ 12/14/2021 - 11:14 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिका, आर्थिक ऐन, २०७८ ७७/७८ 07/14/2021 - 13:22 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिका, आर्थिक ऐन, २०७८.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको बालबालिका कोष सञ्चालन (प्रथम संशोधन) कार्यविधि, २०७४ ७७/७८ 02/08/2021 - 13:58 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको बालबालिका कोष सञ्चालन (प्रथम संशोधन) कार्यविधि, २०७४

Pages