FAQs Complain Problems

पूर्व पदाधिकारीहरु

नाम शाखा ईमेल फोन नं
शान्तकुमार वली गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय 9840866961
सावित्राकुमारी बुढा (घर्ती) गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय 9841667332
धन बहादुर बस्नेत २ नं वडा कार्यालय 9847996510