FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अबका महिलाः उम्दा महिला परियोजनाको लाभग्राहीमा सुचीकृत हुन भर्नुपर्ने फाराम ७८/७९ 05/26/2022 - 16:10 PDF icon अबका महिलाः उम्दा महिला परियोजनाको लाभग्राहीमा सुचीकृत हुन भर्नुपर्ने फाराम.pdf
ड्राइभिङ, कम्प्युटर तथा पत्रकारिता सम्बन्धि निःशुल्क तालिमका लागि दरखास्त फाराम ७७/७८ 12/09/2020 - 11:31 PDF icon ड्राइभिङ, कम्प्युटर तथा पत्रकारिता सम्बन्धि निःशुल्क तालिमका लागि दरखास्त फाराम.pdf
खरिदार (अप्राविधिक) पदको लागि निःशुल्क लोकसेवा तयारी कक्षाका लागि दरखास्त फाराम ७७/७८ 12/04/2020 - 13:38 PDF icon खरिदार (अप्राविधिक) पदको लागि निःशुल्क लोकसेवा तयारी कक्षाका लागि दरखास्त फाराम.pdf
न्यायिक समिति समक्ष पेश गर्ने उजुरीको ढाँचा ७७/७८ 09/27/2020 - 12:53 PDF icon उजुरीको ढाँचा.pdf
करारका लागि दरखास्त फारम ७७/७८ 08/23/2020 - 13:32 PDF icon करारको लागि दरखास्त फाराम.pdf