FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
निमराज भट्टराई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत cao.trmrolpa@gmail.com 9857824585
भरत डि.सी. सूचना प्रविधि अधिकृत (सूचना अधिकारी) सुचना प्रविधि शाखा ito.trmrolpa@gmail.com 9857824514
भुप बहादुर के.सी. खरिद इकाई प्रमुख खरिद इकाई bhupenxetri1234@gmail.com 9868630841
पूर्ण बहादुर बुढा जन स्वास्थ्य निरीक्षक स्वास्थ्य संयोजक health.trmrolpa@gmail.com 9857824142
गोकर्ण शर्मा लेखा प्रमुख आर्थिक प्रशासन इकाई 9868106320
कृष्ण रोकाय रोजगार संयोजकख रोजगार सेवा केन्द्र 9866971121
प्रेम बहादुर डाँगी वडा सचिव ३ नं वडा कार्यालय ward3.trmrolpa@gmail.com 9822848174
प्रेम प्रकाश पुन मगर प्रशासन सहायक पाँचौ कानूनी मामिला ईकाइ punprem1988@gmail.com 9844933002
नवराज खड्का कम्प्युटर अपरेटर / योजना सहायक योजना तथा अनुगमन इकाई nabrajk84@gmail.com 9845845195
चन्द्रबहादुर ओली आ.ले.प. / वडा सचिव राजस्व इकाई / ५ नं वडा कार्यालय olichandra241@gmail.com 9847999594
लिला कुमारी घर्तिमगर प्रा.स. शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा 9843521124
धन बहादुर बस्नेत रोजगार सहायक प्रधानमन्त्री रोजगार सेवा केन्द्र 9847996510
धरेन्द्र डाँगी बाल कल्याण अधिकारी बालमैत्री स्थानीय शासन समन्वय इकाई cwo.trmrolpa@gmail.com 9857822762
मन्जु डाँगी ना.प.स्वा.प्रा. पशु सेवा शाखा 9857824137
रेशम राज भण्डारी सहायक चौथो पञ्चिकरण तथा सामाजिक सुरक्षा इकाई 9809521228
विर बहादुर डाँगी एम.आई.एस.अपरेटर पञ्जिकरण सुदृढीकरण आयोजना इकाई 9866906721
देवराज खत्री वडा सचिव ४ नं वडा कार्यालय ward4.trmrolpa@gmail.com 9847941396
जित कुमारी ‌ओली थारु वडा सचिव ७ नं वडा कार्यालय ward7.trmrolpa@gmail.com 9844939732
मान बहादुर बुढा इलेक्ट्रिकल अ.सब.इन्जिनियर भौतिक पुर्वाधार तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा् 9812867503
अमृत वली प्रेस संयोजक सूचना प्रविधि शाखा amritoli71@gmail.com 9857861113
याम बहादुर वली वडा सचिव ६ नं वडा कार्यालय ward6.trmrolpa@gmail.com 9847305869
थमन बहादुर बुढा ना.प्रा.स. कृषि विकास शाखा 9868660380
राजेन्द्र घर्तीमगर फिल्ड सहायक पञ्जिकरण सुदृढीकरण परियोजना rajendragharti2046@gmail.com 9869740108
रमेश घर्ती मगर सब-इन्जिनियर पूर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा 9867172686
हिमकर वली अ.सब.इन्जिनियर ३ नं वडा कार्यालय 9806999013
रेशम डी.सी. अ.सब.इन्जिनियर ६ नं वडा कार्यालय 9844955819
नर बहादुर बाठा अ.सब.इन्जिनियर १ नं वडा कार्यालय 9812843577
कुलाराज पुन कार्यालय सहयोगी गाउँ कार्यपालिकाकाे कार्यालय 9822914930
पार्वती डागी कार्यालय सहयोगी गाउँ कार्यपालिकाकाे कार्यालय 9809739850
मान बहादुर के.सी. कार्यालय सहयोगी गाउँ कार्यपालिकाकाे कार्यालय 9809826441
हर्क बहादुर घर्ति कार्यालय सहयोगी १ नं वडा कार्यालय
इन्दिरा के.सी. कार्यालय सहयोगी ५ नं वडा कार्यालय
पाेषण वली कार्यालय सहयोगी ३ नं वडा कार्यालय 9812873488
आशा श्रेष्ठ राना कार्यालय सहयोगी ६ नं वडा कार्यालय 9809739792
गेहेन्द्र कुमार घर्ति मगर कार्यालय सहयोगी ४ नं वडा कार्यालय 9866909067

Pages