FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व.२०७९/०८० मा बैंक मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको लाभग्राही विवरण ८०/८१ 02/08/2024 - 15:39 PDF icon सा सु वार्षिक.pdf
सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन ७९-८० 10/09/2023 - 15:43 PDF icon Public Hearing Report 2079.80_TRM Rolpa.pdf
लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण प्रतिवेदन २०७९ ७९-८० 10/09/2023 - 10:38 PDF icon GESI Audit Report Triveni RM, Rolpa 2079.pdf
खाद्य तथा पोषण गरु योजना ७९-८० 09/29/2023 - 13:42 PDF icon Final FNMP_Tribeni(1).pdf
सार्वजनिक सेवा प्रवाह मापदण्ड तथा रणनीति योजना २०८० ७९-८० 07/18/2023 - 13:30 PDF icon sop.pdf
आ.व.२०७९/०८० को चौथो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको लाभग्राहीको विवरण ७९-८० 07/13/2023 - 11:50 PDF icon आ.व.२०७९-०८० को चौथो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको लाभग्राहीको विवरण.pdf
राजश्व सुधार कार्ययोजना (२०८०.८१–८२.८३) ७९-८० 07/05/2023 - 10:32 PDF icon Revenue Improvement Plan Final Triveni RM.pdf
२०७९ बैशाख १ देखि असार मसान्तसम्मको ३ महिने स्वतः प्रकाशन ७९-८० 07/28/2022 - 16:24 PDF icon ३ महिने स्वतः प्रकाशन किताब.pdf
२०७८ साल माघ १ देखि चैत्र मसान्तसम्म स्वतः प्रकाशन ७८/७९ 04/22/2022 - 16:30 PDF icon ३ महिने स्वतः प्रकाशन किताब.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको गौरवमय चार वर्षः विकासमा त्रिवेणीका पाइलाहरु ७८/७९ 03/22/2022 - 21:54 PDF icon विकासमा त्रिवेणीका पाइलाहरु-compressed.pdf

Pages