FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
त्रिवेणी गाउँपालिकाको समन्वय र सहकार्यमा हुरेक नेपाल रोल्पाबाट बालबालिकाको क्षेत्रमा भएका गतिविधिहरुको प्रतिवेदन ७८/७९ 10/18/2021 - 12:42 PDF icon बालबालिकाको क्षेत्रमा भएका गतिविधिहरुको प्रतिवेदन.pdf
२०७८ साल बैशाख १ देखि असार मसान्तसम्म स्वतः प्रकाशन ७७/७८ 08/25/2021 - 11:27 PDF icon ३ महिने स्वतः प्रकाशन किताब.pdf
गाउँसभा पदाधिकारी ७८/७९ 08/19/2021 - 17:47 PDF icon गाउँसभा पदाधिकारी.pdf
कार्यपालिका पदाधिकारी ७८/७९ 08/19/2021 - 17:46 PDF icon कार्यपालिका पदाधिकारी.pdf
गापा कार्यालय कर्मचारी विवरण ७८/७९ 08/19/2021 - 17:46 PDF icon गापा कार्यालय कर्मचारी विवरण.pdf
वडा कार्यालय कर्मचारी विवरण ७८/७९ 08/19/2021 - 17:45 PDF icon वडा कार्यालय कर्मचारी विवरण.pdf
३ महिने स्वतः प्रकाशन (२०७७ माघ १ देखि चैत्र मसान्तसम्म) ७७/७८ 04/23/2021 - 13:49 PDF icon ३ महिने स्वतः प्रकाशन (२०७७ माघ १ देखि चैत्र मसान्तसम्म).pdf
स्थानीय तह सम्बन्धी बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू ७७/७८ 04/12/2021 - 15:57 PDF icon स्थानीय तह सम्बन्धी बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू.pdf