FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
त्रिवेणी गाउँपालिकाको पशु सेवा शाखाको कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ ७६/७७ 09/27/2020 - 11:34 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको पशु सेवा शाखाको कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको दलित कोष परिचालन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 09/27/2020 - 11:33 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको दलित कोष परिचालन कार्यविधि, २०७६.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको जनजाती कोष परिचालन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 09/27/2020 - 11:33 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको जनजाती कोष परिचालन कार्यविधि, २०७६.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको खुला तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 09/27/2020 - 11:33 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको खुला तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको कृषि नीति, २०७६ ७६/७७ 09/27/2020 - 11:32 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको कृषि नीति, २०७६.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 09/27/2020 - 11:32 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ ७७/७८ 09/27/2020 - 11:31 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको अपाङ्ग कोष परिचालन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 09/27/2020 - 11:30 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको अपाङ्ग कोष परिचालन कार्यविधि, २०७६.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको लैंगिक हिंसा निवारण कोष परिचालन कार्यविधि, २०७६ ७७/७८ 07/05/2020 - 13:52 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको लैंगिक हिंसा निवारण कोष परिचालन कार्यविधि, २०७६
गरिबी न्यूनिकरणका लागि सिप विकास तालिम तथा वस्तुगत सहयोगको कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 02/13/2020 - 17:37 PDF icon गरिवी न्यूनिकरण कार्यविधि-33877.pdf

Pages