FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
त्रिवेणी गाउँपालिकाको शिक्षा नीति २०७६ ७६/७७ 09/27/2020 - 11:38 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको शिक्षा नीति २०७६.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको शिक्षण स्वयमसेवक परिचालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 09/27/2020 - 11:38 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको शिक्षण स्वयमसेवक परिचालन कार्यविधि, २०७७.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७ ७७/७८ 09/27/2020 - 11:37 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको लैंगिक हिंसा सम्बोधनका लागि सिफारिस प्रणाली सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ ७६/७७ 09/27/2020 - 11:37 PDF icon लैंगिक हिंसा सम्बोधनका लागि सिफारिस प्रणाली सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 09/27/2020 - 11:36 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको प्राविधिक शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 09/27/2020 - 11:36 PDF icon प्राविधिक शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको पशु सेवा शाखाको कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ ७६/७७ 09/27/2020 - 11:34 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको पशु सेवा शाखाको कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको दलित कोष परिचालन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 09/27/2020 - 11:33 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको दलित कोष परिचालन कार्यविधि, २०७६.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको जनजाती कोष परिचालन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 09/27/2020 - 11:33 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको जनजाती कोष परिचालन कार्यविधि, २०७६.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको खुला तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 09/27/2020 - 11:33 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको खुला तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६.pdf

Pages