FAQs Complain Problems

एकद्वार प्रणाली सञ्चालनमा रहेको गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

Read More

त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं. ४ स्थित सिम्पानी बजार

Read More

त्रिवेणी गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको नेर्पा बजार

Read More

पदाधिकारी

9857824931
गाउँपालिका अध्यक्ष
9857824930
गाउँपालिका उपाध्यक्ष

कर्मचारी

9857824585
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9857824514
सूचना प्रविधि अधिकृत (सूचना अधिकारी)